Over De Haan Consult

Voorgeschiedenis, DHC al meer dan 50 jaar een begrip!

De oorsprong van het bureau ligt in het begin van de jaren ‘30 van de vorige eeuw toen de heer J. van den Boogaard een eigen werktuigbouwkundig adviesbureau oprichtte. De werkzaamheden betroffen in eerste instantie het onderhoud van poldergemalen en later ook bescheiden nieuwbouw. In 1961 is de heer J. de Haan mee gaan werken en met zijn civiele achtergrond konden er grotere werken op het gebied van de weg- en waterbouw met de werktuigkundige en elektrotechnische installaties worden
ontworpen en gebouwd. Een Maatschap is opgericht onder de naam Adviesbureau J. van den Boogaard en J. de Haan, welke in 1973 weer is ontbonden.

De heer de Haan is als directeur/eigenaar alleen verder gegaan en heeft in 1979 de besloten vennootschap De Haan Civiel (DHC) opgericht. Inmiddels was het kantoor in Nieuw-Vennep gevestigd. Het zwaartepunt lag nog steeds bij het ontwerpen en de bouwbegeleiding van poldergemalen maar daarnaast werden ook andere waterbouwkundige werken en de aanleg van wegen en kade-ophogingen verzorgd. Dit veelal voor (semi) overheidsinstellingen.

In 1995 zijn alle aandelen van de B.V. aan de Tauw-groep verkocht, is J. de Haan als directeur afgetreden en opgevolgd door zijn zoon N.J. de Haan die al ruim 10 jaar in het bedrijf werkte. Daarna is het bureau naar Hoofddorp verhuisd en heeft de B.V. de naam De Haan Consult gekregen, dus weer DHC.
Doordat Tauw een eigen bemalingsafdeling had, zijn bij DHC de poldergemalen projecten sterk teruggelopen. Hiervoor in de plaats zijn veel industriële projecten gekomen.
Zo is DHC al ruim 30 jaar betrokken bij de brandstofvoorziening op Schiphol. Naast de voorbereiding en het ontwerp van het ondergrondse brandstofsysteem is DHC een belangrijke partner geweest bij de aanleg van de diverse depots met bijbehorende gebouwen en laad- en losfaciliteiten. Daarnaast werden projecten verzorgd voor de luchthaven Schiphol en de tankdiensten.
Verder werd gewerkt voor Shell, o.a. in het onderhoud en de reconstructies van wegstations en op depots. Een belangrijke groep van andere opdrachtgevers is gemeenten, in het bijzonder de gemeente Amsterdam met een veelheid aan projecten zoals rioolgemalen, bergbezinkbassins, kadereconstructies en poldergemaalrenovaties.

Het heden, DHC weer in de familie

Op 1 juli 2014 zijn de aandelen van De Haan Consult door Tauw overgedragen aan N.J. de Haan en is DHC weer geheel zelfstandig. DHC is nog steeds werkzaam in de genoemde werkvelden en voor dezelfde opdrachtgevers. Een bewijs voor ons streven naar een langdurige relatie.
Daarnaast wordt naar een verbreding van het bureau gestreefd. De laatste tijd wordt DHC steeds meer ingezet bij omgevingsmanagement en als partner binnen ontwerp- en projectteams.